incoterms, incoterms 2010, inscoterms là gì?

Incoterms là gì? Một số điểm nổi bật của Incoterms 2010

Incoterms là gì?

Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms) là một bộ quy tắc xác định trách nhiệm của người bán và người mua đối với việc giao hàng theo hợp đồng mua bán. Incoterms được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại.

Các chủ hàng trên toàn thế giới sử dụng các điều khoản trong Incoterms để phan chia  trách nhiệm về việc vận chuyển, bảo hiểm và thuế quan đối với mặt hàng giữa người mua và người bán; chúng thường được sử dụng trong các hợp đồng quốc tế và được bảo vệ bởi bản quyền của Phòng Thương mại Quốc tế.

Incoterms làm giảm đáng kể hiểu lầm giữa các thương nhân và do đó giảm thiểu tranh chấp thương mại và kiện tụng.

Dưới đây là trách nhiệm và nghĩa vụ chính của Incoterms:

 • Điểm giao hàng : ở đây, các điều khoản trong incoterms xác định điểm thay đổi từ điểm vận chuyển của người bán cho tới điểm nhận của người mua trong suốt hành trình.
 • Chi phí vận chuyển : ở đây, các điều khoản trong incoterms giúp xác định ai trả tiền cho bất kỳ phương tiện nào được yêu cầu.
 • Thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu : ở đây, incoterms xác định bên nào sắp xếp thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu.
 • Chi phí bảo hiểm : ở đây, incoterms xác định ai chịu trách nhiệm về chi phí bảo hiểm.

Đặc điểm của Incoterms

Incoterms là tập quán thương mại, không có tính chất bắt buộc. Chỉ có hiệu lực khi các bên mua và bán sử dụng nó trong hợp đồng thương mại

Các phiên bản ra đời sau không phủ nhận tính hiệu lực của các phiên bản trước. Vì vậy trong hợp đồng nên ghi rõ phiên bản nào.

Incoterms chỉ xác định thời điểm di chuyển rủi ro hàng hóa từ người mua đến người bán.

Incoterms chỉ giải thích những vấn đề chung nhất có liên quan đến việc giao hàng, như việc bên nào có nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải hoặc mua bảo hiểm, khi nào người bán giao hàng cho người mua và phân chia chi phí cho các bên ra sao. Các bên có thể sửa môt số điều khoản của Incoterms cho phu hợp với điều kiện mua-bán của mình, tuy nhiên điều khoản sửa đổi phải được sự thống nhất của hai bên và được quy định trong hợp đồng.

Điểm khác của Incoterms 2010 so với incoterms 2000

Điểm khác biệt giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2000 là số điều khoản đã giảm từ 13 xuống 11. Bốn điều khoản (DAF, DES, DEQ, DDU) đã được thay thế bằng hai điều khoản mới (DAT, DAP) trong Incoterms 2010. Các điều khoản thay thế DAF, DES và DEQ không được sử dụng nhiều trong giao dịch hàng ngày.

Và điều khoản FOB trong Incoterms 2010: Trách nhiệm của người bán kéo dài cho đến khi hàng hóa yên vị “trên tàu” thay vì “qua boang tàu” .

Các điều khoản trong Incoterms 2010

Incoterms 2010 gồm 11 điều khoản, trong đó:

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

 • EXW – Ex Works – Giao tại xưởng
 • FCA – Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở
 • CPT – Carriage Paid To  – Cước phí trả tới
 • CIP – Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới
 • DAT – Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)
 • DAP – Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)
 • DDP – Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

 • FAS – Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu
 • FOB – Free On Board – Giao lên tàu
 • CFR – Cost and Freight – Trả cước đến bến
 • CIF – Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến

 

Như Quỳnh

Mình là Quỳnh, sở thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc, ăn "Hột Vịt Lộn Xào Me"