Cách làm Affiliate Marketing

Cách làm Affiliate Marketing hiệu quả tránh bảy sai lầm thường gặp khi bắt đầu

“Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là một cách để kiếm tiền trực tuyến cho những người muốn lấy được thu nhập từ việc sử dụng web của chính họ. Một nhà tiếp thị liên kết quảng bá các sản phẩm hoặc trang web cụ thể để đổi lấy lợi nhuận hoặc hoa hồng từ lưu lượng […]

Read More

Forwarder là gì?

Forwarder là gì? Sự khác nhau giữa Logistics và Freight Forwarder

Forwarder là gì? Forwarder (hay Freight Forwarder) là thuật ngữ chỉ người (hoặc công ty) làm nghề giao nhận vận tải (forwarding). Về cơ bản, Forwarder là một bên trung gian, nhận dịch vụ vận chuyển hàng của chủ hàng, hoặc gom nhiều lô hàng nhỏ (consolidation) thành những lô hàng lớn hơn, sau đó lại thuê […]

Read More

Hiệu ứng Bullwhip. Hiệu ứng cái roi da

Hiệu ứng Bullwhip là gì? Ảnh hưởng của hiệu ứng Bullwhip tới mức tồn kho trong chuỗi cung ứng

Hiệu ứng Bullwhip là một trong những nguyên nhân làm tăng mức tồn kho trong quản trị chuỗi cung ứng. 1. Hiệu ứng Bullwhip là gì? Định nghĩa, khái niệm, nguồn gốc Đầu tiên, hiệu ứng Bullwhip (Bullwhip Effect) hay hiệu ứng Cái roi da được phát hiện vào năm 1961 bởi tiến sỹ Ray Forrester (MIT) […]

Read More

Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là gì? Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày nay

Lợi thế cạnh tranh (Competitive advantage) là một trong 9 thuật ngữ chính của quản trị chiến lược. Ngày nay, một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh tốt phải nắm rõ được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Vậy lợi thế cạnh tranh là gì? Ảnh hưởng của nó đến hoạt động […]

Read More