incoterms, incoterms 2010, inscoterms là gì?

Incoterms là gì? Một số điểm nổi bật của Incoterms 2010

Incoterms là gì? Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms) là một bộ quy tắc xác định trách nhiệm của người bán và người mua đối với việc giao hàng theo hợp đồng mua bán. Incoterms được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại. […]

Read More