D/A là gì? Sự khác nhau giữa D/A và D/P

D/A là gì? Điểm khách biệt giữa phương thức thanh toán D/A và D/P

D/A là gì? D/A (Documents Against Acceptance) là một trong những phương thức thanh toán trong giao dịch thương mại quốc tế. Theo phương thức thanh toán này, nhà nhập khẩu được phép nhận bộ chứng từ khi ký giấy nợ (hối phiếu) thanh toán tiền hàng sau thông qua ngân hàng nhập khẩu. Thông […]

Read More