Cách xây dựng chiến lược giá trong marketing

Cách xây dựng chiến lược giá trong marketing. Phân biệt chiến lược giá và định giá.

Chiếc lược giá là một trong bốn yếu tố của Marketing Mix bao gồm product (sản phẩm), price (giá cả), place (phân phối) và promotion (khuyến mãi). Đây là yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng và đạt hiệu quả về doanh thu. Bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ về […]

Read More