Cách xây dựng chiến lược giá trong marketing

Cách xây dựng chiến lược giá trong marketing. Phân biệt chiến lược giá và định giá.

Chiếc lược giá là một trong bốn yếu tố của Marketing Mix bao gồm product (sản phẩm), price (giá cả), place (phân phối) và promotion (khuyến mãi). Đây là yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng và đạt hiệu quả về doanh thu. Bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ về […]

Read More

Growth Hacking Funnel (Khung ARRR)

Growth Hacking Funnel – Cội nguồn của việc xây dựng chiến lược tăng trưởng hiệu quả

Đối với các công ty start-up, Growth Hacking được biết đến như là công thức tăng trưởng doanh thu đột phá giúp họ có thể duy trì được trong thời đại cạnh tranh gay gắt này. Vậy làm sao để tạo lập được một chiến lược Growth Hacking hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng […]

Read More