Tổng quan về quy trình mua hàng quốc tế

Một quy trình mua hàng quốc tế bao gồm các bước sau: Xác định nhà cung cấp; Đánh giá năng lực nhà cung cấp; Truy cập Trang web & Đánh giá của Nhà cung cấp; Gửi mẫu; Đàm phán thương mại; Mua bán thử nghiệm 1. Xác định nhà cung cấp: Nhiệm vụ đầu tiên được bắt đầu bằng việc thu […]

Read More

incoterms, incoterms 2010, inscoterms là gì?

Incoterms là gì? Một số điểm nổi bật của Incoterms 2010

Incoterms là gì? Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms) là một bộ quy tắc xác định trách nhiệm của người bán và người mua đối với việc giao hàng theo hợp đồng mua bán. Incoterms được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại. […]

Read More

CFR. Điều kiện CFR trong Incoterms

CFR là gì? Điểm khác biệt giữa CIF và CFR

CFR là một trong những quy tắc Incoterms được phát hành bởi phòng Thương Mại Quốc Tế ICC (International Chamber of Commerce) và được sử dụng rộng rãi trong hoạt động giao thương, thương mại quốc tế. CFR (Cost and freight) : Tiền hàng và cước phí. CFR được định nghĩa như sau: Trong hợp đồng xác định rằng việc bán hàng […]

Read More

Điều kiện FAS trong Incoterms

Điều kiện FAS là gì?

FAS là một trong những quy tắc Incoterms được phát hành bởi phòng Thương Mại Quốc Tế ICC (International Chamber of Commerce) và được sử dụng rộng rãi trong hoạt động thương mại quốc tế. FAS là gì? Điều kiện FAS trong Incoterms được hiểu như thế nào? FAS (Free Alongside ship)  – Giao hàng dọc mạn tàu. Trong Incoterms, điều […]

Read More