Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là gì? Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày nay

Lợi thế cạnh tranh (Competitive advantage) là một trong 9 thuật ngữ chính của quản trị chiến lược. Ngày nay, một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh tốt phải nắm rõ được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Vậy lợi thế cạnh tranh là gì? Ảnh hưởng của nó đến hoạt động […]

Read More