Tổng quan về quy trình mua hàng quốc tế

Một quy trình mua hàng quốc tế bao gồm các bước sau: Xác định nhà cung cấp; Đánh giá năng lực nhà cung cấp; Truy cập Trang web & Đánh giá của Nhà cung cấp; Gửi mẫu; Đàm phán thương mại; Mua bán thử nghiệm 1. Xác định nhà cung cấp: Nhiệm vụ đầu tiên được bắt đầu bằng việc thu […]

Read More

Hiệu ứng Bullwhip. Hiệu ứng cái roi da

Hiệu ứng Bullwhip là gì? Ảnh hưởng của hiệu ứng Bullwhip tới mức tồn kho trong chuỗi cung ứng

Hiệu ứng Bullwhip là một trong những nguyên nhân làm tăng mức tồn kho trong quản trị chuỗi cung ứng. 1. Hiệu ứng Bullwhip là gì? Định nghĩa, khái niệm, nguồn gốc Đầu tiên, hiệu ứng Bullwhip (Bullwhip Effect) hay hiệu ứng Cái roi da được phát hiện vào năm 1961 bởi tiến sỹ Ray Forrester (MIT) […]

Read More