Mô hình SCOR là gì? Khái niệm, vai trò và cấu trúc mô hình SCOR

Mô hình SCOR là gì?

Mô hình SCOR là gì? SCOR (Supply Chain Operation Reference) là Mô Hình Tham Chiếu Hoạt Động Chuỗi Cung Ứng. Mô hình này định ra các ứng dụng tốt nhất, các thước đo hiệu quả hoạt động và yêu yêu cầu chức năng của các phần mềm cho từng quy trình cốt lõi, quy trình con và các hoạt động của chuỗi cung ứng. Là một công cụ quản lý được sử dụng để giải quyết, cải tiến và truyền thông các quyết định quản lý chuỗi cung ứng scm trong một công ty và với các nhà cung cấp và khách hàng của một công ty.

Mô hình SCOR cung cấp cấu trúc nền tảng, thuật ngữ chuẩn để giúp các công ty thống nhất nhiều công cụ quản lý, như tái thiết quy trình kinh doanh, lập chuẩn so sánh, và phân tích thực hành. Mô hình này mô tả các quy trình kinh doanh được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Các công cụ của SCOR tạo giúp cho công ty phát triển và quản lý cấu trúc chuỗi cung ứng hiệu quả. Nó cũng giúp giải thích các quy trình dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng và cung cấp cơ sở để cải tiến những quy trình đó.

Mô hình SCOR trong chuỗi cung ứng
Mô hình SCOR trong chuỗi cung ứng

Sự phát triển và hoạt động của mô hình SCOR

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, khi các chủ đề mở rộng hoạch định và triển khai hoạt động ra ngoài biên giới công ty trở thành mối quan tâm chính của nhiều nhóm lãnh đạo. Trước kia, phần lớn nổ lực cải thiện quy trình hoạt động đều tập trung vào cải thiện hiệu quả hoạt động của các quy trình nội bộ công ty. Nay, nhờ vào công nghệ mới, xu thế thuê ngoài, xu thế thích ứng hóa chuỗi cung ứng cho phù hợp với các khách hàng quan trọng, đã yêu cầu chuỗi cung ứng phải phát triển ra ngoài giới hạn của “bốn bức tường” công ty.

Phương thức hoạt động và cấu trúc của mô hình SCOR

Mô hình SCOR hoạt động nhờ vào ciệc sử dụng mô hình thống kê. Nó so sánh các kết quả đánh giá của cuộc kiểm tra với các tỷ lệ tài chính của năm trước đó. SCOR xác định tỷ lệ tài chính nào gần với kết quả đánh giá kiểm tra và sử dụng mối quan hệ đó để dự báo các tỷ lệ tương lai. Bằng cách xác định tỷ lệ nào là có mối liên hệ đối với kết quả đánh giá kiểm tra, phương pháp SCOR cố gắng nhận diện tỷ lệ nào mà người kiểm tra xem là có ý nghĩa nhất và vì thế có thể được giải thích như là một nổ lực để hiểu được ý định của kiểm tra viên.

SCOR sử dụng tiến trình phân tích theo mô hình bậc thang để loại trừ các tỷ lệ mà mối quan hệ của nó với đánh giá xếp loại của kiểm tra không nhất quán (có nghĩa là, các tỷ lệ này không có ý nghĩa quan trọng về thống kê).

Tóm lại, các tiến trình bậc thang loại bỏ từng bước các biến tương quan. Mô hình được phát triển với độ dốc thấp nhằm tránh các vấn đề khai thác dữ liệu quá mức. Vấn đề này xuất hiện do người ta có thể tìm thấy một sự trùng khớp ngẫu nhiên nào đó có ý nghĩa thống kê nếu người đó được xem đầy đủ các dữ liệu.

Để lựa chọn những biến như vậy cần phải sử dụng các đánh giá am tường. Các đặc tính nguyên thủy của SCOR được chọn sau khi xem xét tài liệu về các thất bại của ngân hàng và thảo luận với các nhân viên kiểm tra ngân hàng. Các kỹ thuật tính lần lượt được thử nghiệm, và nếu việc kiểm nghiệm cho ra kết quả là một kỹ thuật cải tiến khả năng của mô hình trong việc tìm ra trường hợp xuống hạng của các định chế xếp hạng 1 hoặc 2 xuống loại 3 hoặc thấp hơn thì các đặc tính đó sẽ được cập nhật.

Các thang đo trong mô hình SCOR

Trong chuỗi cung ứng scm, mô hình SCOR bao gồm 3 thang đo cơ bản. Các thang đo là công cụ để đo lường hiệu suất của một quy trình thông qua những con số. Đây là các thang đo chuẩn đoán.

  • Thang đo cấp 1: Dùng để chuẩn đoán tình hình chung của chuỗi cung ứng. Các thang đo này còn có tên gọi khác đó là thang đo chiến lược và chỉ số đo lường hiệu suất then chốt (KPI). Việc đo đạc theo thang đo cấp 1 giúp thiết lập các mục tiêu thực tế để hỗ trợ các đối tượng trong chiến lược.
  • Thang đo cấp 2: Được dùng để đo đạc cho thang đo cấp 1: quan hệ đo đạc theo thang đo cấp 2 giúp nhận định được những nguyên nhân gốc hay các nguyên nhân gây ra lỗ hỏng hiệu suất cho thang đo cấp 1.
  • Thang đo cấp 3: Được dùng để đo đạc cho thang đo cấp 2.

Việc phân tích hiệu suất theo thang đo từ cấp 1 đến cấp 3 được gọi là phép khai triển. Phép khai triển giúp chúng ta xác định những quy trình nào cần được nghiên cứu kỹ hơn. Nhiều thang đo trong mô hình SCOR và các yếu tố trong quy trình được sắp xếp phù hợp với một trình tự nhất định. Thang đo cấp 1 được cấu thành từ các phép tính ở cấp thấp hơn. Thang đo cấp 2 thì kết hợp chung với các quy trình hẹp hơn.

Vai trò của mô hình SCOR

Vai trò của SCOR là đưa ra các cách thực hành tốt nhất, các thước đo hiệu quả hoạt động cho các yêu cầu chức năng của các phần mềm cho từng quy trình cốt lõi, quy trình con và các hoạt động.

Cung cấp các cấu trúc bền nền tảng, thuật ngữ chuẩn để các công ty thống nhất nhiều công cụ quản lý,tái thiết quy trình kinh doanh, lập chuẩn so sánh và phân tích thực hành tốt nhất.

Sử dụng phương pháp thiết kế từ trên xuống của SCOR công ty nhanh chóng hiểu được cấu trúc và hiệu quả hoạt động hiện thời của công ty mình. Công ty có thể so sánh cấu trúc của mình so với công ty khác phát triển những cải tiến dựa trên những thực hành tốt nhất, thiết kế chuỗi cung ứng tương lai cho công ty hiệu quả.

Như Quỳnh

Mình là Quỳnh, sở thích đọc sách, xem phim, nghe nhạc, ăn "Hột Vịt Lộn Xào Me"

2 thoughts to “Mô hình SCOR là gì? Khái niệm, vai trò và cấu trúc mô hình SCOR”

  1. Bài viết hay lắm, nhưng vì mình còn ” gà mờ ” nên phải đọc đi đọc lại . Thanks ad ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.