Skip to main content
Starbuck hợp tác cùng Alibaba

Cố gắng giữ “ngai vàng” ở Trung Quốc, Starbucks bắt tay hợp tác cùng Alibaba

Ngày 02.08 thông qua công bố báo chí, đại diện của Strabucks cho biết công ty sẽ chính thức ký kết hợp tác chiến lược với  Alibaba, nhằm tái đẩy mạnh kinh doanh tại thị trường Trung Quốc thông qua mạng lưới thương mại điện tử. Trong nhiều năm, Starbucks trở thành vua cà phê không […]

Read More

Marketing truyền miệng

Marketing truyền miệng: Định nghĩa, nguyên tắc cơ bản và phương thức thực hiện

Marketing truyền miệng hay Word of Mouth Marketing (WOMM) là một trong những phương pháp Marketing truyền thống. Nó hoạt động dựa trên nguyên tắc việc truyền miệng, để miệng giới thiệu về một nhãn hàng, sản phẩm hoặc một dịch vụ cụ thể từ một cá nhân tới cá nhận hoặc tập thể khác. […]

Read More