Hiệu ứng Bullwhip. Hiệu ứng cái roi da

Hiệu ứng Bullwhip là gì? Ảnh hưởng của hiệu ứng Bullwhip tới mức tồn kho trong chuỗi cung ứng

Hiệu ứng Bullwhip là một trong những nguyên nhân làm tăng mức tồn kho trong quản trị chuỗi cung ứng. 1. Hiệu ứng Bullwhip là gì? Định nghĩa, khái niệm, nguồn gốc Đầu tiên, hiệu ứng Bullwhip (Bullwhip Effect) hay hiệu ứng Cái roi da được phát hiện vào năm 1961 bởi tiến sỹ Ray Forrester (MIT) […]

Read More

Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là gì? Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày nay

Lợi thế cạnh tranh (Competitive advantage) là một trong 9 thuật ngữ chính của quản trị chiến lược. Ngày nay, một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh tốt phải nắm rõ được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Vậy lợi thế cạnh tranh là gì? Ảnh hưởng của nó đến hoạt động […]

Read More

Hoạt động quản trị chuỗi cung ứng

Quản trị chuỗi cung ứng là gì? vai trò của chuỗi cung ứng và logistics hiện nay

Chuỗi cung ứng là gì? Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về chuỗi cung ứng (supply chain), nhưng những định nghĩa đó đều có nét tương đồng nhau: Theo Lee & Bilington, chuỗi cung ứng là hệ thống các công cụ để chuyển hóa nguyên liệu thô từ bán thành phẩm tới thành phẩm, chuyển tới […]

Read More