Khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra từ Aroma Beach Resort & Spa

Như các bạn đã biết, thời gian gần đây, cộng đồng mạng và đặc biệt là các bạn trẻ có niềm đam mê với du lịch và nghĩ dưỡng đang rất xôn xao về việc Aroma Beach Resort & Spa Mũi Né, Phan Thiết đã có những hành vi không đúng với khách hàng, và … Đọc tiếp Khủng hoảng truyền thông và bài học rút ra từ Aroma Beach Resort & Spa