Hello, I’m Mây
Here is a little joy from daily stories

Câu chuyện thường ngày

Blogs nhỏ của tớ chia sẻ về các câu chuyện thường ngày, du lịch cũng như các câu chuyện thời niên thiếu

Tớ không chắc sau khi trưởng thành tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ thời niên thiếu là khoảng thời gian đặc biệt hoài niệm và đáng trân trọng trong mỗi người. Cùng một công việc, một địa điểm và người đồng hành nhưng những kỷ niệm trải qua thời niên thiếu mang lại cảm xúc thuần khiết không thể thay thế

May

ona_promo

TRAVEL GUIDE